TKNL

tin tức về TKNL mới nhất

Sử dụng năng lượng hiệu quả trách nhiệm của toàn xã hộiicon
Góc nhìn26/04/20210

Sử dụng năng lượng hiệu quả trách nhiệm của toàn xã hội

Nghị quyết 55/NQ/TW nhấn mạnh: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội”.