tôm rảo siêu sạch đoàn văn vươn

tin tức về tôm rảo siêu sạch đoàn văn vươn mới nhất

Đoàn Văn Vươn kể chuyện nuôi vịt biển sạchicon
Doanh nhân12/05/20160

Đoàn Văn Vươn kể chuyện nuôi vịt biển sạch

'Đây là trứng vịt sạch không ăn cám công nghiệp. Còn đây là tôm rảo cũng siêu sạch vì chỉ ăn thức ăn tự nhiên. Vịt biển thịt còn ít lắm, chưa có nhiều để cung cấp ra thị trường'