tồn hơn 73 tỷ đồng

Cập nhập tin tức tồn hơn 73 tỷ đồng