Tổng bi thư

tin tức về Tổng bi thư mới nhất

Tổng bí thư: "Tập trung đổi mới mô hình quản trị, tự chủ đại học"icon
Tuyển sinh30/09/20180

Tổng bí thư: "Tập trung đổi mới mô hình quản trị, tự chủ đại học"

Dự khai giảng sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng SV cần phải có kỹ năng để không bị robot thay thế như sáng tạo, hợp tác, phản biện.