Tổng bí thư thăm Cuba

tin tức về Tổng bí thư thăm Cuba mới nhất

Hoạt động của Tổng bí thư tại Santiago De Cubaicon
Chính trị31/03/20180

Hoạt động của Tổng bí thư tại Santiago De Cuba

Tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng lịch sử 26 Tháng 7; đến viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí và mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro.