Tổng công ty lương thực miền Nam

tin tức về Tổng công ty lương thực miền Nam mới nhất

Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'icon
Đầu tư21/09/20160

Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'

Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) đang lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng, và hàng trăm tỷ đồng nợ khó đòi. Dù thế, lãnh đạo Vinafood 2 vẫn có thể hưởng thu nhập đến 545 triệu đồng/năm.