Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài

tin tức về Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài mới nhất

'Ông Lương Duy Hanh tham gia kiểm tra Formosa, không phải thanh tra'icon
Môi trường08/10/20170

'Ông Lương Duy Hanh tham gia kiểm tra Formosa, không phải thanh tra'

Ông Hanh tham gia với tư cách đại diện của Vụ Pháp chế phối hợp với Tổng cục Môi trường kiểm tra Formosa chứ không phải thanh tra.