Tổng thống Mexico

tin tức về Tổng thống Mexico mới nhất

Sự khiêm nhường dẫn dắt dân tộcicon
Góc nhìn04/10/20180

Sự khiêm nhường dẫn dắt dân tộc

Từ họ toát lên thông điệp: Muốn dẫn dắt một đất nước, một dân tộc, cao hơn nữa, cả thế giới, hãy nêu gương liêm chính, trung thực, khiêm nhường, hành động đi liền với lời nói.