TP.HCM sáp nhập quận

Cập nhập tin tức TP.HCM sáp nhập quận

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, quan điểm của Bộ là ủng hộ TP.HCM sáp nhập một số quận.