trà xanh không độ c2

tin tức về trà xanh không độ c2 mới nhất

Nếu C2 nhiễm độc chì, cần chấm dứt hoạt động sản xuất của URCicon
Đầu tư12/05/20160

Nếu C2 nhiễm độc chì, cần chấm dứt hoạt động sản xuất của URC

Đại diện Hội tiêu chuẩn bảo vệ NTD nhấn mạnh: “Một khi nguyên liệu C2 nhiễm độc chì thì công ty URC phải có biện pháp ngăn chặn, không được sản xuất”.