trái đất ấm dần lên

tin tức về trái đất ấm dần lên mới nhất

Những hình ảnh đáng sợ về ô nhiễm không khíicon

Những hình ảnh đáng sợ về ô nhiễm không khí

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng sức khỏe trên toàn cầu và khiến 7 triệu người chết mỗi năm.