Trạm BOT Xa Lộ Hà Nội

tin tức về Trạm BOT Xa Lộ Hà Nội mới nhất

Trạm BOT xa lộ Hà Nội muốn chuyển toàn bộ làn thu phí sang tự động không dừngicon

Trạm BOT xa lộ Hà Nội muốn chuyển toàn bộ làn thu phí sang tự động không dừng

8 trong 16 làn thu phí tại trạm BOT xa lộ Hà Nội vẫn chưa được chuyển đổi từ thu phí thường sang thu phí điện tử tự động không dừng.