Trần Đình Huỳnh

tin tức về Trần Đình Huỳnh mới nhất

Ủy viên TƯ phải thực sự xuất sắc, không 'nhúng chàm'icon
Thời sự21/01/20160

Ủy viên TƯ phải thực sự xuất sắc, không 'nhúng chàm'

Những người vào trong Trung ương không được có những khuyết điểm như mất dân chủ, tham nhũng.