Trần Duy Đạt

Cập nhập tin tức Trần Duy Đạt

Duy Đạt đã hồi phục sức khỏe sau hơn hai tuần điều trị. Anh nhận kết quả âm tính khi kiểm tra PCR lần 3 vào ngày 19/8.