trắn

tin tức về trắn mới nhất

Rắn hổ mang tan xác vì nuốt chửng trăn 'khủng'icon

Rắn hổ mang tan xác vì nuốt chửng trăn 'khủng'

Do đang tập trung sức lực để nuốt chửng trăn "khủng" vào bụng, rắn hổ mang đã không kịp trốn chạy khi bị tấn công và nhận kết cục thảm.