trích tiền ngân sách tặng quà

Cập nhập tin tức trích tiền ngân sách tặng quà

Cả nước duy nhất có UBND tỉnh An Giang qua thanh kiểm tra phát hiện 1 đơn vị sai phạm trong trích 1,2 triệu đồng tiền ngân sách mua quà tặng.