Triển khai NQ Đại hội Đảng: 7 quan điểm mục tiêu hoàn thiện thể chế liên kết vùng

Liên kết kinh tế vùng là nội dung hết sức quan trọng được đề cập tới trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như trong kế hoạch phát triển kinh tế trung hạn 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế 2021-2030.

Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (CIEM), hạn chế trong liên kết vùng ở Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nút thắt từ thể chế liên kết vùng.

Mới đây, CIEM đưa ra 7 quan điểm mục tiêu hoàn thiện thể chế liên kết vùng. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế liên kết vùng phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp chính quyền trong giai đoạn 2021-2030 nhằm đảm bảo tăng cường liên kết vùng, qua đó thúc đẩy phát triển địa phương, vùng và quốc gia một cách nhanh và bền vững.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thứ hai, thể chế liên kết vùng cần đảm bảo thúc đẩy liên kết vùng dựa trên cơ sở tôn trọng, hài hòa lợi ích, đảm bảo tạo lập và duy trì sự tin tưởng giữa các bên, tạo lợi thế cạnh tranh của vùng, tăng cường tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới.

Thứ ba, thể chế liên kết vùng cần đảm bảo liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng thành một thể thống nhất, hướng tới tối đa hóa lợi ích của toàn vùng, của quốc gia.

Thứ tư, thể chế liên kết vùng cần khuyến khích các hình thức liên kết sáng tạo và đủ linh hoạt để đem lại hiệu quả và lợi ích đồng thời có những quy định mang tính hành chính, bắt buộc trong các lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn hoặc mang tính tổng hợp, phức tạp.

Thứ năm, đảm bảo một thể chế điều phối phát triển kinh tế vùng đủ mạnh, trong đó cần xây dựng bộ máy vùng có đủ thẩm quyền, năng lực và được bố trí đủ nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò điều phối các cơ quan địa phương liên kết vùng.

Thứ sáu, thể chế liên kết vùng cần đảm bảo sự vận hành đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp lý về liên kết vùng và kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chính sách vùng. Đồng thời đảm bảo cải cách hành chính, tránh phát sinh thủ tục và cấp trung gian.

Thứ bảy, thỏa thuận liên kết vùng cần có lộ trình, có bước đi thích hợp theo từng giai đoạn, mục tiêu cụ thể trên cơ sở lựa chọn những nội dung, lĩnh vực thiết thực, trọng điểm, có tiềm năng, thế mạnh tương đồng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và toàn vùng.

Diệu Thúy

tin nổi bật

Đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định đang đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống  các tầng lớp nhân dân.

Tây Ninh khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Ngoài chất lượng xe buýt, tỉnh Tây Ninh còn chú trọng nâng cao chất lượng văn hóa phục vụ để thu hút nhiều người dân lựa chọn xe buýt khi di chuyển

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy hoạch tại Hà Nội

Lãnh đạo TP yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc có hướng dẫn cụ thể về phương án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố và phân kỳ phù hợp của thiết kế đô thị phải có độ sâu và chất lượng của đô thị.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Nam Định

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bình Phước: Tỷ lệ giảm nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 2%

Báo cáo kết quả thực hiện 7 chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 cho thấy những nỗ lực của ngành y tế và Ban Dân tộc, đặc biệt là một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.

Đồng Tháp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng thu nhập của người dân nông thôn

Đồng Tháp sẽ phát huy lợi thế, tiềm năng, tận dụng cơ hội để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Cà Mau

Hưng Mỹ là xã duy nhất của tỉnh Cà Mau được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Hậu Giang thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Hậu Giang đã có 273 hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT, đưa lên sàn 173 sản phẩm nông nghiệp. Tổng giá trị giao dịch trong nửa đầu năm 2022 khoảng 400 triệu đồng.

Tây Ninh: Bàn giải pháp để khu kinh tế Mộc Bài phát triển xanh, bền vững

Vừa diễn ra Hội thảo khoa học: "Quan điểm, định hướng giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị-công nghiệp-dịch vụ cửa khẩu xanh, bền vững giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đẩy nhanh tiến độ xử lý những dự án có sử dụng đất chậm triển khai

Chiều 9/8, Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức họp bàn về giải pháp thực hiện.

Nam Định: Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công cho các dự án đã được phê duyệt, các dự án lớn và công trình trọng điểm nên hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản ở Nam Đinh từng bước được phát triển.

Hà Nội quyết liệt thực hiện Đề án 06

TP Hà Nội đã hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (đạt 84%). Hiện còn 4 dịch vụ công chưa hoàn thành.

Nam Định: 6 mục tiêu phát triển kinh tế số giai đoạn 2022 - 2025

Tỉnh Nam Định đã đề ra 6 mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số như tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%...

Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Kinh tế tập thể, hợp tác xã ở tỉnh Cao Bằng đã có nhiều sự phát triển, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

Bình Phước cần 10.400 tỷ đồng để phát triển bền vững nguồn nước

Tỉnh Bình Phước đang cần nguồn vốn khoảng 10.400 tỷ đồng để nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.