trình báo mất trộm

tin tức về trình báo mất trộm mới nhất

Doanh nghiệp ở Sài Gòn trình báo bị trộm 8,5 tỷ đồngicon

Doanh nghiệp ở Sài Gòn trình báo bị trộm 8,5 tỷ đồng

Công ty Cân Nhơn Hòa trình báo đã bị trộm lấy đi 8,5 tỷ đồng là tiền dự tính trả lương cho công nhân.