trộm cắp sân bay

Cập nhập tin tức trộm cắp sân bay

Kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Tiến Thắng, PGĐ Trung tâm Huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.