trộm lan

tin tức về trộm lan mới nhất

Chủ đau xót liệt kê vườn lan 2 tỷ bị 'khoắng sạch'icon
Thị trường06/07/20190

Chủ đau xót liệt kê vườn lan 2 tỷ bị 'khoắng sạch'

Chủ vườn lan ở Phú Thọ cho biết, trong số hơn 50 giò lan bị trộm 'khoắng sạch' trong đêm có đến 40 giò 5 cánh trắng Phú Thọ.