trồng hoa hồn

Cập nhập tin tức trồng hoa hồn

Chỉ với khu vườn 100m2, vợ chồng anh Minh đã trồng đến gần 400 loài hoa hồng, nhớ tên đầy đủ từng loài, trong đó nhiều gốc hồng quý vợ chồng anh phải đặt mua tận châu Âu đưa về.