trực thuộc trung ương

tin tức về trực thuộc trung ương mới nhất

Bắc Ninh chuyển mình mạnh mẽ, nhắm đích thành phố trực thuộc TƯicon
Đầu tư20/09/20190

Bắc Ninh chuyển mình mạnh mẽ, nhắm đích thành phố trực thuộc TƯ

Bắc Ninh đang vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp với hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc TƯ năm 2022, gắn với phát triển Vùng Thủ đô, tầm nhìn hội nhập quốc tế.