trung cấp y tế

tin tức về trung cấp y tế mới nhất

Hai Bộ Y tế, Nội vụ phản hồi 'Hiệu trưởng đồng loạt kêu cứu'icon
Tuyển sinh29/07/20160

Hai Bộ Y tế, Nội vụ phản hồi 'Hiệu trưởng đồng loạt kêu cứu'

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định đào tạo trình độ trung cấp y tế vẫn tồn tại trong hệ thống y tế của Việt Nam.