Trung Lương - Mỹ Thuận

tin tức về Trung Lương - Mỹ Thuận mới nhất

Giải cứu cao tốc hơn 9.000 tỷ, sẵn mặt bằng mà thi công ì ạchicon

Giải cứu cao tốc hơn 9.000 tỷ, sẵn mặt bằng mà thi công ì ạch

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sau 10 năm triển khai thi công đến nay vẫn chậm tiến độ. Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan nỗ lực sớm đưa dự án hoàn thành trong năm 2020.