Trung Quốc cấm các nữ streamer ăn chuối

Cập nhập tin tức Trung Quốc cấm các nữ streamer ăn chuối

Chính phủ trung quốc cấm các nữ streamer ăn chuối khi stream

Không phải ngẫu nhiên, chính phủ Trung Quốc ra lệnh cấm “lạ lùng” này đối với các trang web cung cấp đường truyền trực tuyến.