Trung tâm đổi mới sáng tạo

tin tức về Trung tâm đổi mới sáng tạo mới nhất

Từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc giaicon
Tiêu điểm10/04/20190

Từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

- Liệu mô hình xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo (NIC) có được sự ưu đãi vượt trội về chính sách, về cơ chế để trở nên cạnh tranh, thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp?