trung tâm hành chính nghìn tỷ

tin tức về trung tâm hành chính nghìn tỷ mới nhất

Trung tâm hành chính nghìn tỷ: Thích co vào, chán tách raicon
Dự án16/09/20160

Trung tâm hành chính nghìn tỷ: Thích co vào, chán tách ra

“Bây giờ có tình trạng các tỉnh đua nhau chuyển sang mô hình trung tâm hành chính. Đang có trụ sở riêng lẻ tốt, giờ tự nhiên lại dồn tất vào một chỗ. Rồi một thời gian chán lại tách ra, như Trung tâm hành chính Đà Nẵng