trung tâm tìm kiếm cứu nạn

Cập nhập tin tức trung tâm tìm kiếm cứu nạn

Sau 3 ngày sà lan QN 8359 bị chìm, 3 thuyền viên mất tích trên biển đã liên lạc được với đất liền.