Trung tướng Bùi Xuân Sơn

tin tức về Trung tướng Bùi Xuân Sơn mới nhất

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơnicon
Chính trị14/09/20180

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn

UB Kiểm tra TƯ thi hành kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục 4.