Trung ương 10

tin tức về Trung ương 10 mới nhất

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọngicon
Chính trị18/05/20190

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nói về công tác nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng...

 
Thông cáo ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 10icon

Thông cáo ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 10

Chính trị
16/05/2019

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10icon

Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10

Chính trị
16/05/2019

Sáng nay, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại Trụ sở TƯ Đảng, Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13icon

Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13

Chính trị
16/05/2019

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của TƯ khóa 12 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13.

Khai mạc hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọngicon

Khai mạc hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng

Chính trị
16/05/2019

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại hội nghị TƯ 10.