Trung ương 13

tin tức về Trung ương 13 mới nhất

Trung ương tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 sang 1/7/2022icon
Chính trị09/10/20200

Trung ương tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 sang 1/7/2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022.

 
Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng KH-CN, Bộ trưởng Y tếicon

Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng KH-CN, Bộ trưởng Y tế

Chính trị
08/10/2020

Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13 thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIIIicon

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13 thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Chính trị
06/10/2020

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, hôm nay (6/10), Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII.

Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIIIicon

Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Chính trị
05/10/2020

Trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII; trong đó có dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng...