Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng

Cập nhập tin tức Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Chính quyền muốn mạnh thì chính quyền phải lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của dân để giải quyết cho tốt.