Truông Bồn

tin tức về Truông Bồn mới nhất

Thủ tướng mong các hành động đền ơn đáp nghĩa được nhân lên nhiều hơnicon
Chính trị02/11/20180

Thủ tướng mong các hành động đền ơn đáp nghĩa được nhân lên nhiều hơn

Thủ tướng đề nghị chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.