Trường ĐH Điện lực

tin tức về Trường ĐH Điện lực mới nhất

Trường ĐH Điện lực tuyển thí sinh dưới chuẩn, có dấu hiệu sửa điểmicon
Tuyển sinh30/09/20190

Trường ĐH Điện lực tuyển thí sinh dưới chuẩn, có dấu hiệu sửa điểm

 - Qua kiểm tra xác suất danh sách sinh viên trúng tuyển một ngành học của Trường ĐH Điện lực năm 2013 cho thấy, trong số 222 sinh viên, có đến 140 sinh viên có điểm đầu vào thấp hơn điểm trúng tuyển.