Trường ĐH Hàng hải

tin tức về Trường ĐH Hàng hải mới nhất

Hiệu trưởng kiến nghị giảm bớt tín chỉ an ninh quốc phòng, lý luận chính trịicon
Tuyển sinh11/08/20170

Hiệu trưởng kiến nghị giảm bớt tín chỉ an ninh quốc phòng, lý luận chính trị

Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đề xuất giảm bớt số lượng tín chỉ các môn An ninh Quốc phòng và Lý luận chính trị.