Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

Cập nhập tin tức Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ban hành quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội.