Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

tin tức về Trường ĐH Văn hóa TP.HCM mới nhất

Cán bộ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cứ 'đi họp là có tiền'icon
Tuyển sinh23/04/20210

Cán bộ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cứ 'đi họp là có tiền'

Trong các cuộc họp ở Trường ĐH Văn hóa TP.HCM do ban giám hiệu triệu tập và chủ trì như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua,...người chủ trì được nhận 200.000 đồng, thành viên và chuẩn bị nội dung được nhận 150.000 đồng.