trường học ở Nhật Bản

Cập nhập tin tức trường học ở Nhật Bản

Tại Nhật Bản, học sinh không phải làm bài kiểm tra cho đến khi 10 tuổi. Trước khi đạt độ tuổi đó, người Nhật coi trọng việc rèn cho học sinh cách sống.