Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam - Phần Lan

tin tức về Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam - Phần Lan mới nhất

Trường học kiểu Phần Lan đầu tiên ở Việt Nam sẽ có những gì?icon
Tuyển sinh03/11/20170

Trường học kiểu Phần Lan đầu tiên ở Việt Nam sẽ có những gì?

Tháng 11 này, Trường phổ thông quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) sẽ được khởi công xây dựng. Đây là mô hình giáo dục Phần Lan đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.