TT. Thích Thanh Quyết

tin tức về TT. Thích Thanh Quyết mới nhất

Thượng tọa Thích Thanh Quyết lên tiếng bức tranh 'Đạo pháp và dân tộc' gây tranh cãiicon

Thượng tọa Thích Thanh Quyết lên tiếng bức tranh 'Đạo pháp và dân tộc' gây tranh cãi

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho rằng, bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" có nhiều ý nghĩa.