từ chức Park Geun-hye

Cập nhập tin tức từ chức Park Geun-hye

Hàng trăm ngàn người đã tập trung tại Seoul để tham gia cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức.