Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Văn Thể

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể xung quanh những kết quả đạt được trong năm vừa qua và các nhiệm vụ của Bộ trong năm 2022.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Không có tư lợi trong quyết định BOT Cai Lậy

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định: “Tư lợi trong quyết định dự án này không bao giờ có. Nếu cơ quan chức năng phát hiện thì tôi sẽ xử lý nghiêm hết toàn bộ”.

Tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể: “Giao thông phải đi trước mở đường”

GTVT có vai trò đặc biệt quan trọng và luôn phải đi trước một bước để mở đường, tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và sự ổn định, bền vững của đất nước.