Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng

VietNamNet đăng bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tại Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc" (Can Lộc, Hà Tĩnh) diễn ra vào tối 22/7.

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tư duy lý luận trong tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới

Toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Bài phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.