Toàn văn phát biểu của ông Phan Việt Cường

Đồng chí Võ Chí Công đã để lại cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Quảng Nam phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công vào tối 6/8.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 18/7.

'Các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là địa bàn chiến lược quan trọng'

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tại “Tọa đàm Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức chiều 1/7.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 21/4.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 21/4.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Quảng Nam trong hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 7, khoá XXII

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị Tỉnh uỷ lầnthứ 7, khoá XXII của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 6/4.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 18/3.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 18/3.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Quảng Nam tại hội nghị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tại hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ vào ngày 23/2.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 12/1.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 12/1.

Toàn văn phát biểu của Bí thư Quảng Nam về lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu về lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 28/12/2021.