Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an có bài viết với chủ đề: "Đoàn kết, đồng lòng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 có bài viết: "Quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia".

Bài viết của Bộ trưởng Công an Tô Lâm về vai trò của Công an nhân dân

Trân trọng giới thiệu bài viết "Công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19" của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Phụ nữ Công an nhân dân - bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giàu lòng yêu thương

Trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với chủ đề "Phụ nữ Công an nhân dân - bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giàu lòng yêu thương".

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an

Trân trọng giới thiệu bài viết: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Toàn văn Thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Trân trọng giới thiệu bài viết: "Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận Công an nhân dân

Trân trọng giới thiệu bài viết “Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận CAND” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân

Trân trọng giới thiệu bài viết “Nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Năm lời thề thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trân trọng giới thiệu bài viết: “Năm lời thề thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Trân trọng giới thiệu bài viết “Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Tham luận của đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội XIII

Bài tham luận của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1.

Toàn văn bài phát biểu tham luận của Bộ trưởng Tô Lâm tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Giữ vững an ninh, trật tự để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước

Trân trọng giới thiệu bài viết "Giữ vững an ninh, trật tự để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước" của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân

Trân trọng giới thiệu bài viết “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Trân trọng giới thiệu bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Trân trọng giới thiệu bài viết “Lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Trân trọng giới thiệu bài viết "Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.