tú tài quốc tế

tin tức về tú tài quốc tế mới nhất

Trường Quốc tế Bắc Mỹ được giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế IBicon
Giáo dục03/06/20200

Trường Quốc tế Bắc Mỹ được giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế IB

Trải qua quá trình 2 năm ứng viên IB nhằm đảo bảo chất lượng, Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) chính thức được thẩm định ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế IB.