tư vấn doanh nghiệp

tin tức về tư vấn doanh nghiệp mới nhất

Phú Long chọn KPMG tư vấn nền tảng hoạt độngicon

Phú Long chọn KPMG tư vấn nền tảng hoạt động

Ngày 13/3/2019 Công ty Phú Long và KPMG  ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động, đánh dấu bước tiến mới, quan trọng trong tiến trình hợp tác lâu dài của hai bên.