Quyền riêng tư ở Việt Nam là một chủ đề vô cùng thú vị.

Quyền riêng tư ở Việt Nam là một chủ đề vô cùng thú vị.

Một mặt, nó chịu ảnh hưởng của văn hoá làng xã, nơi mà dân cư sống rất quần tụ, chung đụng nhau, trong nhà thì nhiều thế hệ cùng sống chung, trong xóm thì nhiều họ hàng, huyết thống nên chẳng còn mấy thứ gọi là riêng tư nữa.

Một mặt nữa, nó chịu ảnh hưởng của văn hoá bao cấp, tất cả đều là của chung, tất cả đều hợp tác, kinh tế tập thể, và quyền lực của Nhà nước bao trùm, can thiệp vào mọi mặt của đời sống, cả những chuyện trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân, ví dụ yêu ai cũng cần khai báo. Vì thế, quyền riêng tư là thứ gì đó khó hiểu trong thời kỳ dài.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn