Tục bốc mộ

tin tức về Tục bốc mộ mới nhất

Chuyện rùng mình xung quanh việc bốc mộicon
Gia đình04/03/20200

Chuyện rùng mình xung quanh việc bốc mộ

Đã có trường hợp, khi bốc mộ, thi thể chưa phân hủy hết, người nhà phải mua quan tài khác, mua vải liệm lại rồi đem chôn lại.