Việt Nam dựa vào đâu để trở thành một quốc gia hùng cường và thịnh vượng như mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Đảng 13?

Chìa khóa mở cánh cửa thịnh vượng

Có một điểm nhất quán, xuyên suốt trong tư duy phát triển đất nước, được nhấn mạnh trong các phát biểu và các văn kiện tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa kết thúc: Chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới 4 lần cụm từ “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” khi phát biểu tại Đại hội 13.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn